dinsdag 1 mei 2018

Excursie naar Windplan Blauw, een windpark in ontwikkeling

Excursie naar Windplan Blauw, een windpark in ontwikkeling
De VVM organiseert op 30 mei 2018 een excursie naar het project Windplan Blauw, een windpark in ontwikkeling. De excursie geeft inzicht in o.a. het MER en een 3D-model. SwifterwinT B.V. en Nuon ontwikkelen Windplan Blauw, een windpark in Flevoland ten noorden van Lelystad en Swifterbant. 74...
Lees verder

De (on)haalbaarheid van gasloos wonen
Het is nog maar de vraag of gasloos wonen gaat lukken. Overschakelen van gas naar een duurzame warmtebron blijkt voor veel huiseigenaren niet te betalen.
Lees verder