woensdag 16 mei 2018

Extra acties om het aantal vrouwen in de top versneld te verhogen

Extra acties om het aantal vrouwen in de top versneld te verhogen
Ondanks het wettelijk streefcijfer van 30% en de maatschappelijke roep om meer vrouwen aan de top, blijft het aandeel van vrouwen in bestuursfuncties laag. Om het aantal vrouwen in topfuncties te verhogen gaan VNO-NCW en een aantal topbestuurders uit het bedrijfsleven verschillende extra acties in gang zetten om te komen tot een eindsprint richting 2019, […]
Lees verder