donderdag 17 mei 2018

Juridisch Café over het Voorzorgsbeginsel

Juridisch Café over het Voorzorgsbeginsel
Er kan onzekerheid bestaan over de risico's van een bepaalde handeling voor mens en milieu. Bij bepaalde besluiten, bijvoorbeeld over voedselveiligheid, natuurbescherming of bestrijdingsmiddelen is het voorzorgsbeginsel van toepassing. Dit beginsel bepaalt dan dat degene die beslist over het...
Lees verder

'Invasieve exoten benutten, kan dat?'
Symposium Invasieve exotische planten en dieren vormen een toenemend probleem. Om de schade aan natuur, waterbeheer, gezondheid en economie te beperken, wordt al jarenlang de strijd gestaag opgevoerd. Maar is er geen andere weg mogelijk, namelijk de exoten nuttig aanwenden? Die vraag staat centraal...
Lees verder