woensdag 23 mei 2018

Kabinet verbiedt elektriciteitsproductie met kolen

Kabinet verbiedt elektriciteitsproductie met kolen
Het kabinet verbiedt met ingang van 2030 elektriciteitsproductie in Nederland met kolen als brandstof. De twee oudste centrales – de Hemweg en de Amercentrale – moeten eind 2024 stoppen met elektriciteitsproductie door middel van kolen. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat.
Lees verder

Doel 2030: alle Nederlandse landbouwgronden duurzaam bewerkt
Behoud en verbetering van de kwaliteit van de bodem is nodig om hoogwaardige productie te  behouden. Ook voor het klimaat is het essentieel dat de bodem niet wordt uitgeput. Daarom wil minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit dat in 2030 alle landbouwgronden duurzaam worden beheerd. In 2018 stelt zij 6 miljoen euro beschikbaar voor projecten die daaraan bijdragen. Dat schrijft minister Schouten in haar bodemstrategie die vandaag aan de Tweede Kamer is verstuurd.
Lees verder