donderdag 21 juni 2018

Aanvullende zienswijze (reactie) van Milieudefensie op het NSA

Aanvullende zienswijze (reactie) van Milieudefensie op het NSA
De rechter besloot in het kort geding voor gezonde lucht dat de Staat een nieuw luchtkwaliteitsplan moet opstellen die voldoet aan de Europese wet voor luchtkwaliteit. De Staat heeft op 27 maart 2018 een concept voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) opgesteld....
Lees verder