vrijdag 8 juni 2018

Ikea commits to phase out single-use plastic products by 2020

Ikea commits to phase out single-use plastic products by 2020
Ikea has announced a global commitment to remove all single-use plastic products by 2020 as part of its updated sustainability strategy. The strategy, known as People and Planet Positive, also includes a commitment for all of its stores around the world to become climate positive and reduce the...
Lees verder

a.s.r., Rabobank en Vitens slaan de handen ineen voor beter bodembeheer
a.s.r., Rabobank en Vitens willen gezamenlijk een dynamische bodemindex gaan ontwikkelen om zo bij te dragen aan gezonde landbouwbedrijven, behoud van de waarde van landbouwgrond en een betaalbare grondwaterwinning. Onlangs tekenden de partijen hiervoor een intentieverklaring. Vitens, het grootste...
Lees verder

'Openbare verlichting is nog niet slim en energiezuinig genoeg'
Openbare verlichting is een grote energieverbruiker in ons land. Het Energieakkoord heeft daarom duidelijke doelstellingen geformuleerd: in 2020 moet het energieverbruik van alle openbare verlichting en verkeersregelinstallaties 20 procent lager liggen ten opzichte van 2013. Een uitdaging,...
Lees verder