maandag 25 juni 2018

Woningcorporaties: meer geld nodig om woningen CO2-neutraal te maken

Woningcorporaties: meer geld nodig om woningen CO2-neutraal te maken
Woningcorporaties zijn het niet eens met de leidende rol die hen wordt toebedeeld bij het aardgasvrij maken van woningen. Koepelorganisatie Aedes stelt dat er te weinig geld is om bij grote hoeveelheden woningen snel de transitie te maken.
Lees verder