dinsdag 3 juli 2018

‘Analoog aan het energieakkoord moet er ook een landbouwakkoord komen’

'Analoog aan het energieakkoord moet er ook een landbouwakkoord komen'
De Nederlandse landbouw loopt tegen grenzen aan: boereninkomens staan onder druk en milieudoelen worden niet behaald. Het PBL beveelt daarom in het essay 'Naar een wenkend perspectief voor de Nederlandse landbouw' aan om in een...
Lees verder