dinsdag 3 juli 2018

Commerciële lobbygroep brengt bioveiligheid in gevaar

Commerciële lobbygroep brengt bioveiligheid in gevaar
Een lobby-groep van het bedrijfsleven, onderzoekers en onderhandelaars heeft getracht de VN-onderhandelingen in het kader van bio-veiligheid te beïnvloeden.
Lees verder

Duurzamere landbouw heeft een landbouwakkoord nodig
De landbouw loopt hard tegen grenzen aan. De sector wordt geplaagd door affaires. Een landbouwakkoord kan helpen om boerenbedrijven te verduurzamen.
Lees verder