dinsdag 3 juli 2018

Kabinet wil dat in 2023 90 procent van de grote bedrijven in Nederland de OESO-richtlijnen expliciet onderschrijft al...

Kabinet wil dat in 2023 90 procent van de grote bedrijven in Nederland de OESO-richtlijnen expliciet onderschrijft als referentiekader
Na het Algemeen Overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) van 6 maart 2018, stemde de Tweede Kamer op 10 april 2018 over diverse moties. In een brief gaat minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, in op de uitvoering van een viertal moties dat werd aangenomen. […]
Lees verder