woensdag 11 juli 2018

**Tele-Tuesday, een kijkje in onze keuken**

**Tele-Tuesday, een kijkje in onze keuken**
Elke dinsdag houden we een gratis telefonisch spreekuur. Van 9:00 uur tot 10:00 uur staan we mensen te woord die vragen hebben rondom arbeidsgerelateerde problematiek. We behandelen vaak meerdere telefoontjes en op eentje willen we graag met je terugblikken. Het probleem Een medewerker van een...
Lees verder

Zuivel neemt verantwoordelijkheid voor klimaatopgave
De vakgroep melkveehouderij van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) willen de uitstoot van broeikasgassen in de zuivelketen de komende jaren fors verminderen. Zij hebben daarvoor een plan opgesteld dat nauw aansluit bij de al bestaande initiatieven van de zuivelketen om te...
Lees verder

Duurzaamheid krijgt in de zorg onvoldoende prioriteit
Met het ondertekenen van het klimaatakkoord van Parijs en met een brede coalitie voor een klimaatwet, commiteert Nederland zich aan een duurzaamheidsdoelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Ondanks dat ruim 80% van de zorginstellingen vindt dat zij kan bijdragen aan het halen van de...
Lees verder