dinsdag 3 juli 2018

Vliegbelasting lost klimaatrisico luchtvaart niet op

Vliegbelasting lost klimaatrisico luchtvaart niet op
Het kabinet wil per 2021 vliegbelasting invoeren: een Europese belasting op luchtvaart, een nationale belasting per vliegtuig of per vertrekkende passagier. Reference url:  Vliegbelasting lost klimaatrisico luchtvaart niet op
Lees verder

Commerciële lobbygroep brengt bioveiligheid in gevaar
Een lobby-groep van het bedrijfsleven, onderzoekers en onderhandelaars heeft getracht de VN-onderhandelingen in het kader van bio-veiligheid te beïnvloeden. Reference url:  Commerciële lobbygroep brengt bioveiligheid in gevaar
Lees verder

Duurzamere landbouw heeft een landbouwakkoord nodig
De landbouw loopt hard tegen grenzen aan. De sector wordt geplaagd door affaires. Een landbouwakkoord kan helpen om boerenbedrijven te verduurzamen. Reference url:  Duurzamere landbouw heeft een landbouwakkoord nodig
Lees verder