maandag 10 september 2018

Digitalisering in de energietransitie II: is Nederland klaar voor smart grids?

Digitalisering in de energietransitie II: is Nederland klaar voor smart grids?
De Nederlandse energietransitie is in volle gang. Aan zowel de vraag- als de aanbodkant worden ambitieuze stappen gezet en ambitieuzere plannen gemaakt. De transitie van de verbindende schakel, die van energietransport en -distributie, wordt echter nogal eens vergeten. Maar ook daar is werk aan de...
Lees verder

GoodShipping Program realiseert eerste fossielvrije zeevrachttransport
Door de bunkering van geavanceerde biobrandstoffen in een containerschip van rederij Samskip heeft het GoodShipping Program voor haar eerste vijf deelnemende bedrijven een klimaatneutrale footprint van hun zeevracht gerealiseerd. De vijf pioniers zijn Tony's Chocolonely, Dopper, Blygold, Magic...
Lees verder

Uitstoot CO2 daalt niet in Nederland
Nederland voldoet niet aan het Urgenda-vonnis uit 2015. De rechter vonniste dat Nederland 25% CO2 zou moeten reduceren in 2020. Dat is inmiddels onhaalbaar. Reference url:  Uitstoot CO2 daalt niet in Nederland
Lees verder