dinsdag 2 oktober 2018

Bereid u voor op e-factureren aan overheid

Bereid u voor op e-factureren aan overheid
Doet uw onderneming opdrachten voor overheden? U kunt het verzoek krijgen om vanaf 18 april 2019 facturen elektronisch in te dienen.
Lees verder

CO2 neutraal: Prestatieafspraken en regelingen die je op weg helpen
Gemeenten, corporaties en huurdersorganisaties maken elk jaar prestatieafspraken om het energieverbruik en woonlasten van huurwoningen te beperken en over te stappen naar duurzame energie.
Lees verder