dinsdag 2 oktober 2018

Eco-innovaties vinden moeizaam markt en middelen

Eco-innovaties vinden moeizaam markt en middelen
De Nederlandse overheid heeft ambitieuze vergroeningsdoelen. Eco-innovaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan vergroening, maar hebben vaak een beperkt marktaandeel of blijven op de plank liggen. Het huidige beleid kan meer doen aan het stimuleren van eco-innovaties. Zo zou er geld kunnen...
Lees verder

Moeten we mensen uit kustgebieden gaan verhuizen?
De klimaatverandering zou landen moeten verplichten om nationale verhuisplannen op te stellen voor mensen in kwetsbare gebieden aan de kust. Reference url:  Moeten we mensen uit kustgebieden gaan verhuizen?
Lees verder

Arcadis helpt ProRail bij aanpassing stationsgebied Nijmegen
Arcadis, de leidende wereldwijd opererende ontwerp- en consultancyorganisatie op het gebied van de natuurlijke en gebouwde omgeving, ondersteunt spoorwegbeheerder ProRail de komende jaren bij de aanpassingen aan het station en spooremplacement Nijmegen. In het kader van het landelijke Programma...
Lees verder