dinsdag 2 oktober 2018

Een IHP is een essentieel beleidsstuk voor gemeenten en schoolbesturen

Een IHP is een essentieel beleidsstuk voor gemeenten en schoolbesturen
'Gemeenten zijn verantwoordelijk voor investeringen in de huisvesting van het primair en voortgezet onderwijs. Vaak gaat het dan om een groot aantal schoolgebouwen, in middelgrote gemeenten al gauw meer dan twintig tot vijftig schoolgebouwen. In een Integraal Huisvestingsplan (IHP) leggen gemeente...
Lees verder

vpro tegenlicht: peperdure pillen
De productiekosten van nieuwe medicijnen zijn geheim en alle pogingen om medicijnen goedkoper te maken worden tegengehouden door Big Pharma. Reference url:  vpro tegenlicht: peperdure pillen
Lees verder

Afscheid van aardgas: de prijskaartjes van de alternatieven
De komende jaren neemt Nederland afscheid van aardgas. Nu al is er veel te doen over de prijs van stadswarmte, een van de alternatieven voor gas. Reference url:  Afscheid van aardgas: de prijskaartjes van de alternatieven
Lees verder