donderdag 18 oktober 2018

'Tot 2030 miljard ton aan grondstoffen nodig'

'Tot 2030 miljard ton aan grondstoffen nodig'
Om een circulaire bouweconomie te realiseren zijn duurzame winning van zand, grind, klei en gebruik van primaire grondstoffen essentieel. Daarnaast draagt het ontginningsproces bij aan klimaatdoelen als waterveiligheid en ontwikkeling van nieuwe natuur. Deze inzichten kwamen naar voren tijdens het...
Lees verder