vrijdag 2 november 2018

Subsidieplafond voor verwijderen asbestdaken bereikt

Subsidieplafond voor verwijderen asbestdaken bereikt
Het totale subsidiebudget van 75 miljoen euro voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken is overschreden.
Lees verder

Webinar Informatieplicht - Wat betekent de Informatieplicht energiebesparing voor u?
Heeft uw bedrijf een energiebesparingsplicht? Dan krijgt u te maken met de informatieplicht. Tijdens het webinar Informatieplicht energiebesparing Wet milieubeheer hoort u wat deze informatieplicht inhoudt en voor wie die geldt. Ook vertellen we hoe de systematiek van de Erkende Maatregelenlijsten...
Lees verder