zaterdag 2 februari 2019

Insight Report: de energietransitie is business

Insight Report: de energietransitie is business
De energietransitie is wereldwijd in volle gang. De shift moet gemaakt worden van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen. Van aardolie en aardgas naar waterstof, biogas, zonne-energie, windenergie, industriĆ«le restwarmte en geothermie. Maar hoe staat het er nu voor en wat zijn de kansen...
Lees verder

Miljoenen voor landherstel worden niet uitgegeven
Er is geld genoeg om onbruikbare grond te herstellen of degradatie te voorkomen, maar door gebrek aan goede projecten wordt het niet uitgegeven. Reference url:  Miljoenen voor landherstel worden niet uitgegeven
Lees verder

Producenten bouwproducten ontevreden over eigen duurzaamheid
Producenten voor de bouw geven zichzelf maar een zuinige 5,5 als het gaat het vermarkten van hun duurzame productportfolio Reference url:  Producenten bouwproducten ontevreden over eigen duurzaamheid
Lees verder