Doorgaan naar hoofdcontent

PBL: Doel CO2-reductie industrie zal met ontwerp-Klimaatakkoord niet behaald worden

PBL: Doel CO2-reductie industrie zal met ontwerp-Klimaatakkoord niet behaald worden
Het ontwerp-Klimaatakkoord (OKA) realiseert in 2030 naar verwachting een afname van de uitstoot van broeikasgassen van 31 – 52 megaton CO2-equivalenten. De opgave van 48,7 megaton (en daarmee een reductie van 49% ten opzichte van 1990) valt net binnen de bandbreedte, maar wordt waarschijnlijk niet...
Lees verder

"Stuur voor duurzame binnenvaart op resultaten, niet op certificaten"
Een duurzame binnenvaart ligt binnen handbereik, maar dit vraagt wel een andere benadering door havens, vervoerders en verladers. In plaats van te sturen op certificaten voor bepaalde motoren en milieusystemen, zouden zij moeten kijken naar de werkelijk geboekte milieuwinst door een schipper. Dat...
Lees verder

Doorrekening: doelen klimaatakkoord niet haalbaar
Het concept klimaatakkoord is doorgerekend. Uit de berekening van CPB en PBL blijkt dat de doelen vrijwel zeker niet worden gehaald. Reference url:  Doorrekening: doelen klimaatakkoord niet haalbaar
Lees verder