Doorgaan naar hoofdcontent

Benutten eigen resources is de sleutel van kringlooplandbouw in de praktijk

Benutten eigen resources is de sleutel van kringlooplandbouw in de praktijk
Kringloopboeren gaan bewust om met hun eigen resources en zijn daarom goed voor zichzelf, de omgeving, de bodem, biodiversiteit en het klimaat. Toch weet maar een klein deel van de boeren deze strategie succesvol door te voeren. In een studie van het Louis Bolk Instituut en Boerenverstand, in...
Lees verder

Klimaatprestaties Nederland: grote mond, weinig resultaat
De Nederlandse regering heeft de mond vol over het klimaat, maar presteert ver onder de maat en is een van de 5 slechts presterende landen van Europa. Reference url:  Klimaatprestaties Nederland: grote mond, weinig resultaat
Lees verder

De emissie-intensiteit van de Nederlandse economie neemt af
De uitstoot van broeikasgassen in Nederland is in 2018 met 2 procent gedaald. De daling hangt samen met de afname van het steenkoolgebruik voor de productie van elektriciteit. De emissie-intensiteit van de Nederlandse economie neemt af. Dat meldt het CBS samen met RIVM/Emissieregistratie op basis...
Lees verder