zondag 26 mei 2019

Wat is er nu fijner en duurzamer dan op je fiets naar je werk?

Wat is er nu fijner en duurzamer dan op je fiets naar je werk?
Op de elektrische fiets heb je niets te maken met de files of met overvolle treinen en ander openbaar vervoer. Je bent je eigen baas als je op de fiets zit.
Lees verder

Europees landbouwgeld zou naar kringlooplandbouw moeten gaan
De minister heeft in haar eigen landbouwvisie aangegeven naar kringlooplandbouw te willen. Zij wil dat Nederland daarin in 2030 koploper is.
Lees verder