donderdag 17 oktober 2019

Freonen Leeuwarder Lyceum en NHL Stenden op 30e stek Trouw Duurzame Top 100

Freonen Leeuwarder Lyceum en NHL Stenden op 30e stek Trouw Duurzame Top 100
Een digitaal platform over duurzaamheid, geïnitieerd vanuit Freonen Leeuwarder Lyceum, NHL Stenden Hogeschool en Bogerman Sneek, heeft de 30e plaats behaald in de Duurzame 100 van Dagblad Trouw. Dit meldt de Leeuwarder Courant. De ranglijst van Nederlandse groene denkers en doeners, die dit jaar voor de elfde maal is gepresenteerd, bestaat uit initiatieven van onderop.Profielwerkstuk...
Lees verder

Verzekeraar Achmea verbindt zich aan geothermieplannen Freonen-groep
De gasketels in de gebouwen van Achmea worden naar verwachting eind 2021 vervangen door duurzame warmte. Het bedrijf kiest als eerste grote afnemer voor duurzame aardwarmte. Het consortium Warmte van Leeuwarden onderzoekt de mogelijkheden voor aardwarmte (ofwel geothermie) in Leeuwarden. In het consortium bundelen drie bedrijven hun krachten: Freon Bouwgroep Dijkstra Draisma,...
Lees verder