donderdag 17 oktober 2019

Seminar Bio-economie Frankrijk

Seminar Bio-economie Frankrijk
Wilt u meer weten over uw kansen in de Franse bio-economie? Dan bent u van harte welkom bij het seminar 'Bio-economie in Frankrijk', op 14 november in Den Haag. Tijdens dit seminar belichten we de uitkomsten van een sectorstudie die eerder dit jaar plaatsvond. We informeren u over ontwikkelingen en...
Lees verder

Masterclass Quickscan Duurzame Energie voor de industrie - 4 december
Heeft uw bedrijf ambities om de energievoorziening te verduurzamen? RVO.nl ontwikkelde de Quickscan DE voor de industrie om u hierbij te ondersteunen. Tijdens deze Masterclass maken wij u wegwijs in het model.
Lees verder

Masterclass Namaak en Intellectueel Eigendom (IE)
Bent u docent in het Hoger Onderwijs en geeft u onderwijs over Intellectueel Eigendom (IE)? Wilt u weten hoe u kennis over namaak en IE-rechten verwerkt in uw regulier onderwijs? Of bent u als ondernemer of jurist geïnteresseerd in namaak en IE? Kom dan naar de Masterclass van het Octrooigilde. Dit...
Lees verder