donderdag 17 oktober 2019

Uniforme meetmethode voor circulair bouwen

Uniforme meetmethode voor circulair bouwen
De ontwikkeling van een uniforme methode voor het bepalen van circulariteit van gebouwen is een feit. Minister Ollongren stuurde een brief naar de Tweede Kamer met daarin verschillende actiepunten, waaronder de meetmethode.
Lees verder

Mensen duurzaam verbinden en in beweging krijgen
Duurzaamheid is gebaat bij duurzame relaties. Beide vakgebieden maken nadrukkelijk onderdeel uit van het portfolio van Twynstra Gudde, de nieuwe partner van Duurzaam Gebouwd.
Lees verder