woensdag 20 november 2019

Freonen volop in schijnwerpers in november-editie Ondernemend Friesland

Freonen volop in schijnwerpers in november-editie Ondernemend Friesland
In de nieuwste editie van Ondernemend Friesland besteedt men weer veel aandacht aan de Freonen fan Fossylfrij Fryslân. Zo komt Freon MVO Connect uitgebreid aan bod over haar activiteiten, evenals Patyna dat bij monde van Jorn Stroetenga haar verduurzamingsstappen uit de doeken doet.Verduurzamen is win-win 'MVO Connect begeleidt mkb'ers met een onafhankelijke en pragmatische aanpak...
Lees verder

Freon Stichting Energie voor MKB stelt zichzelf voor in video
Stichting Energie voor MKB, een Freon fan Fossylfrij Fryslân, heeft haar werkzaamheden onlangs inzichtelijk gemaakt via een video. Daarin legt de Freon uit hoe ze te werk gaat bij het verduurzamen van bedrijfspanden, met als doel reductie van CO2-uitstoot en kostenbesparing.Verduurzaming 'We willen allemaal groeien, financieel en in ons geluk', vertelt duurzaamheidsadviseur Freerk...
Lees verder