maandag 25 november 2019

The art of Green Thinking: landelijk symposium over duurzaamheid in het mbo

The art of Green Thinking: landelijk symposium over duurzaamheid in het mbo
Stel je voor dat we onze studenten opleiden voor een duurzame toekomst; waarin economische vooruitgang niet ten koste gaat van ecologisch of sociaal kapitaal. Mbo-ers kunnen dan met hun vakkennis, creativiteit en innovatiekracht bijdragen aan een duurzame samenleving. Hoe ziet het onderwijs er dan...
Lees verder

Independent School for the City x PdZ: Het kapitaal van de stad
Over de invloed van geld en bezit op de vormgeving van onze steden. De crisis van 2007 maakte duidelijk hoe innig vastgoed, stedenbouw en architectuur verstrengeld zijn met de wereldeconomie: bouwprojecten werden stopgezet, 50% van de architecten werden werkeloos, en vele mensen raakten dakloos....
Lees verder