Doorgaan naar hoofdcontent

Voorgenomen wijzigingen energie-innovatie instrumentarium in 2020

Voorgenomen wijzigingen energie-innovatie instrumentarium in 2020
Grotere stappen zetten richting de klimaat- en energiedoelen. Scherper inzicht in de innovaties die daarvoor nodig zijn. Meer samenwerking en een grotere kans om goede idee├źn tot bloei te laten komen. Dat hebben het kabinet en de Topsector Energie (TSE) voor ogen met de inzet op klimaat- en energie-innovatiebeleid. Het kabinet zet extra in op innovatie om zo bij te dragen aan het realiseren van 49% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. In 2020 wordt de volgende stap gezet om het bestaande energie-innovatie instrumentarium te richten op de doelen uit het klimaatakkoord. Er komt een nieuwe regeling binnen het Topsector Energie instrumentarium voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatiebeleid (MOOI), de regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) wordt opengesteld voor projecten met een looptijd van maximaal vier jaar en de Hernieuwbare Energieregeling (HER) wordt verlengd tot en met 2023.
Lees verder