Doorgaan naar hoofdcontent

Reactie op wetsvoorstel Wijziging Wet Milieubeheer

Milieudefensie
Reactie op wetsvoorstel Wijziging Wet Milieubeheer
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de invoering voor van het transportgedeelte van de Europese herziene Richtlijn hernieuwbare energie (RED2). Dit maakt de uitwerking van het Klimaatakkoord mogelijk, inclusief de kaders van de RED2. Op 4 februari 2020 stuurde Milieudefensie een...
Lees verder

Kom alles te weten over het Omgevingsplan!
Wat weet jij over de plannen van je gemeenteraad? Bijvoorbeeld over het nieuwe omgevingsplan, de opvolger van het bestemmingsplan? Of over de aanleg van windmolens en zonneweides binnen jouw gemeente?
Lees verder