Doorgaan naar hoofdcontent

Subsidieloze tender voor windpark Hollandse Kust open

Subsidieloze tender voor windpark Hollandse Kust open
Marktpartijen kunnen vanaf 2 april een aanvraag indienen voor het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V.
Lees verder

Stimuleringsregeling Wonen en Zorg wijzigt per 3 april
De Stimuleringsregeling Wonen en Zorg (SWZ) wijzigt met ingang van 3 april 2020. Deze wijzigingen gelden voor de planontwikkelfase en de bouw-/nafinancieringsfase.
Lees verder

MIT-regeling ook voor duurzame dierlijke producten geopend
Bent u mkb-er en wilt u onderzoeken of uw concept om duurzame dierlijke producten te produceren of op de markt te brengen, technisch en economisch haalbaar is?
Lees verder