dinsdag 19 mei 2020

Gaat uitgestelde Wet kwaliteitsborging zorgen voor verhoging kwaliteit?

Gaat uitgestelde Wet kwaliteitsborging zorgen voor verhoging kwaliteit?
De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is onlangs opnieuw uitgesteld en dat is jammer. Want volgens Wico Ankersmit, nauw betrokken bij de invoering, gaat de kwaliteitsborger op termijn zorgen voor een verhoging van de geleverde kwaliteit en een verlaging van de kosten. De praktische invulling is...
Lees verder

Ploeterend voorwaarts!
De ene groteske krantenkop overschaduwt de andere. Na het kruisen van de degens met stikstof, PFAS en trage beslissingen in ruimtelijke ordening lijken we af te stevenen op een doemscenario voor de bouw, veroorzaakt door corona. De vergelijking met eerdere crises ligt misschien voor de hand, maar...
Lees verder