zondag 13 september 2020

Governments copycat, not analyse, corona measures

Governments copycat, not analyse, corona measures
Swedish scientists found that governments followed the lead of other countries in Covid-19 response rather than act on actual analysis of required measures.
Lees verder

Overheden onderzoeken niet zelf, maar kopiëren coronamaatregelen
Zweedse wetenschappers ontdekten dat regeringen liever corona maatregelen van anderen kopiëren in plaats van zelf onderzoek te doen naar wat werkt.
Lees verder