Doorgaan naar hoofdcontent

Webinar Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) deel 2

Webinar Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++) deel 2
Hoe werkt de stimuleringsregeling SDE++? Welke CO2-reducerende technieken komen in aanmerking? Hoe wordt de hoogte van SDE++-subsidie bepaald en hoe vraagt u deze aan? In deze tweede webinar 'Stimulering Duurzame Energietransitie (SDE++)' op woensdag 30 september van 13.00 tot 14.00 uur, gaan we...
Lees verder

Subsidie restantvoorraden vuurwerk
Vanaf 1 december 2020 vallen bepaalde soorten vuurwerk niet meer onder de categorie 'consumentenvuurwerk'. Voor dat vuurwerk gelden dan de opslageisen voor professioneel vuurwerk.
Lees verder

Webinars over energie-audits in Europa
Wilt u meer weten over de energie-audits in Europa? En specifieker over de energie-auditrapportages in Nederland? Neem dan op 17 september deel aan verschillende webinars over energie-audits.
Lees verder