vrijdag 26 maart 2021

Aandeel gerecycled materiaal in Mosa-wandtegels stijgt tot 33%

Aandeel gerecycled materiaal in Mosa-wandtegels stijgt tot 33%
Mosa vervangt de natuurlijke grondstof krijt door calciet, een hernieuwbare bron, waardoor het aandeel gerecycled materiaal in alle wandtegels aanzienlijk wordt verhoogd. Door het significante aandeel hergebruikt materiaal dragen Mosa-tegels bij aan circulaire bouw. Calciet is een bijproduct van drinkwaterproductie dat Mosa verkrijgt van lokale drinkwaterbedrijven. Mosa is de eerste in de...
Lees verder

Drinkwaterbedrijf Oasen berekent prijs voor CO2-uitstoot producten en processen
Dit jaar start Oasen met het invoeren van een prijs per ton uitgestoten CO2. Het streven is dat het drinkwaterbedrijf vanaf 2023 organisatie-breed met een prijs van 100 euro per ton uitgestoten CO2 werkt. Dit advies kwam onlangs tot stand in de coalitie Blauwe Netten, waarin Nederlandse drinkwaterbedrijven onder begeleiding van MVO Nederland werken aan […]
Lees verder