dinsdag 30 maart 2021

Duurzaam taxiën halveert brandstofverbruik van vliegtuigen tijdens taxiproces

Duurzaam taxiën halveert brandstofverbruik van vliegtuigen tijdens taxiproces
Uit onderzoek van Schiphol en sectorpartners blijkt dat duurzaam taxiën een besparing van zeker 50% brandstof en daarmee een aanzienlijke milieuwinst kan opleveren, doordat vliegtuigen minder uitstoten op de luchthaven. In de haalbaarheidsstudie komt ook naar voren dat ingrijpende aanpassingen aan infrastructuur, processen en techniek nodig zijn om duurzaam taxiën de standaardprocedure op...
Lees verder

FNLI: Herstel disbalans van energiebelasting en subsidie voor levensmiddelenindustrie
Levensmiddelenbedrijven onderschrijven de noodzaak voor verduurzaming als geen ander. Om de energietransitie in de levensmiddelenindustrie te realiseren is een eerlijker inrichting van energieheffingen en -subsidies nodig. De levensmiddelenindustrie is een van de industrieën die vooroploopt met het terugdringen van CO2-uitstoot en de fabrieken in de sector behoren tot de meest efficiënte van...
Lees verder