Doorgaan naar hoofdcontent

Duurzaam Gebouwd Congres 2021: Welkom in de Woonfabriek!

Duurzaam Gebouwd Congres 2021: Welkom in de Woonfabriek!
Hoewel we in 2020 de bouwproductie zagen krimpen, staan alle signalen op groen. Het tij keert met een enorme vraag naar woningen: onze sector staat een inhaalslag te wachten die urgenter is dan ooit. Het Duurzaam Gebouwd Congres 2021 op 1 juli laat zien dat we deze opgave aankunnen, door sneller,...
Lees verder

Update Kwaliteitskader Huisvesting voor onderwijsgebouwen gepubliceerd
Kenniscentrum Ruimte-OK streeft naar een breed gedragen definitie van een basiskwaliteit voor kwalitatief goed onderwijs. Hiervoor publiceerde de organisatie in 2013 het Kwaliteitskader Huisvesting. Dit document is intussen geactualiseerd en sinds 19 mei live.
Lees verder