Doorgaan naar hoofdcontent

Kledingconvenant boekt resultaten in maatschappelijk verantwoord ondernemen tijdens coronapandemie

Kledingconvenant boekt resultaten in maatschappelijk verantwoord ondernemen tijdens coronapandemie
Uit de jaarrapportage van het Convenant Duurzame Kleding en Textiel blijkt dat er zichtbare stappen voorwaarts zijn gezet, ondanks de coronapandemie. Zo steeg het percentage deelnemende bedrijven dat voldoet aan de convenantsverplichtingen van 63 naar 80 procent. De productieketens van deelnemende bedrijven worden steeds transparanter: van bijna 6.000 unieke productielocaties zijn de gegevens...
Lees verder

ING: 'Groei circulariteit maakindustrie stagneert'
De circulaire prestaties van Nederlandse maakbedrijven steken gunstig af bij die van Europese sectorgenoten. De hoeveelheid geproduceerd afval is internationaal gezien laag en de inzet van hergebruikte materialen hoog. De hoge grondstofprijzen maken hergebruik van materialen dit jaar extra profijtelijk. Toch stagneert de vooruitgang in afvalreductie en recycling en hoewel per gemaakt product...
Lees verder