Doorgaan naar hoofdcontent

Online consultatie tijdelijk opschalingsinstrument waterstof via elektrolyse

RVO
Online consultatie tijdelijk opschalingsinstrument waterstof via elektrolyse
Wilt u meepraten over de ontwikkeling van de subsidieregeling die de bouw van elektrolysers en de productie van groene waterstof ondersteunt? Meld u dan aan voor een van de consultatiebijeenkomsten op 28, 29 en 30 juni. Samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bereiden wij de...
Lees verder

Webinar Zoekresultaten Espacenet (beter) begrijpen
Octrooidatabank Espacenet bevat een schat aan octrooipublicaties. Maar er komt wel wat handigheid bij kijken om gericht te zoeken in 120 miljoen octrooipublicaties. En vooral om de uitkomsten van die zoektocht te interpreteren. Tijdens het webinar 'Zoekresultaten Espacenet (beter) begrijpen' laten...
Lees verder

Voorlichtingsbijeenkomst Geothermica Joint Call 2021
Geothermica maakte op 31 mei 2021 haar derde call (ronde) bekend voor transnationale innovatieprojecten. De call is in combinatie met het Smart Energy Systems Era-Net (JPP SES). Op 9 juni 2021 organiseren wij hiervoor een online voorlichtings- en matchmakingsbijeenkomst.
Lees verder