Doorgaan naar hoofdcontent

Algemene Rekenkamer: ‘Aanpak milieucriminaliteit is tasten in het duister’

Algemene Rekenkamer: 'Aanpak milieucriminaliteit is tasten in het duister'
Een kleine groep van de circa 500 bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen overtreedt veelvuldig de milieuwetgeving. De Algemene Rekenkamer heeft deze groep veelplegers voor het eerst in het vizier gebracht. Hiervoor was intensieve bewerking nodig van de data van 500 bedrijfsvestigingen over een periode van 5 jaar. Het onderzoek, Handhaven in het duister, […]
Lees verder

Circulaire economie cruciaal voor beschikbaarheid kritieke metalen voor de energietransitie
De beperkte beschikbaarheid van kritieke metalen is een groeiend risico voor de energietransitie. Als gevolg van de snel groeiende vraag ontstaan er naar verwachting wereldwijd en in Nederland tekorten aan deze kritieke metalen. De risico's ten aanzien van de beschikbaarheid van materialen komen onvoldoende terug in huidig beleid rondom de energietransitie en circulaire economie. In […]
Lees verder