Doorgaan naar hoofdcontent

PBL-studie doet handreiking voor concretere doelen op weg naar circulaire economie in 2050

PBL-studie doet handreiking voor concretere doelen op weg naar circulaire economie in 2050
Het Nederlandse circulaire-economiebeleid kent ambitieuze doelen: de halvering van het abiotische grondstoffengebruik in 2030 en het realiseren van een volledig circulaire economie in 2050. Deze doelen zijn echter nog onvoldoende concreet om effectief beleid te kunnen voeren. Het PBL stelt in de beleidsstudie 'Mogelijke doelen voor een circulaire economie' voor om enerzijds doelen te formuleren...
Lees verder

Rolling Solar start praktijktesten zonneweg op Brightlands Chemelot Campus:
18 november 2020 markeerde een belangrijke stap in het Interreg-innovatieproject Rolling Solar. Op Brightlands Chemelot Campus werd begonnen met de aanleg van een zonnewegdek van SolaRoad op basis van kristallijn siliciumzonnecellen. Inmiddels is het testen op temperatuurprofielen, elektriciteitsproductie en robuustheid begonnen. Tegelijkertijd bereidt het consortium de tweede pilot voor;...
Lees verder