Doorgaan naar hoofdcontent

Save bees and farmers

Save bees and farmers
Diverse organisaties binnen de Europese Unie  waaronder de Bijenstichting; pleiten gezamenlijk voor een bij-vriendelijke landbouw ten behoeve van boeren, gezondheid en het milieu! Met dit Europees Burger Initiatief..
Lees verder

EU bescherm insecten!
Europarlementsleden roepen de Commissie op haar bestuiversinitiatief te versterken en met nieuwe maatregelen te komen om bijen en andere bestuivers te beschermen. In een aangenomen resolutie verwelkomt het Parlement..
Lees verder