Doorgaan naar hoofdcontent

Reusel- De Mierden in actie voor meer biodiversiteit!

 
Reusel- De Mierden in actie voor meer biodiversiteit!
Project Natuur in het Dorp is gestart in Reusel de Mierden. Het roept bewoners, scholen en bedrijven op om samen te zorgen voor meer natuur binnen de bebouwde kom. Zo ontstaat er een beter leefgebied voor vogels en insecten. Natuur in het Dorp is een project van Orbis en Bureau More in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en gemeenten. Hoewel bepaalde soorten het al jaren goed doen in dorp en stad, is het stedelijk gebied voor dieren over het algemeen geen gemakkelijke plek om te overleven. Het wordt steeds lastiger voor deze dierlijke bewoners om te nestelen en voedsel te vinden.  Dit komt onder andere doordat er steeds minder beplanting is en spleten in huizen lastiger bereikbaar zijn door betere isolatie. Een aantal vogelsoorten is met hun verblijfplaats zelfs afhankelijk van de bebouwde omgeving. Dit geldt bijvoorbeeld voor de  gier- en huiszwaluw en verschillende soorten vleermuizen. Vogels zijn een graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels in de bebouwde kom, dan gaat het goed met het stedelijk groen; en dat is ook gezond voor mensen! Natuur in het Dorp biedt inwoners de kans om bepaalde diersoorten van voedsel en veiligheid te voorzien in de vorm van beplanting, nestkasten en verblijfskasten. Het gaat om de gierzwaluw, huiszwaluw, bonte vliegenvanger, vleermuis en wilde bij. Maar ook andere soorten, zoals dagvlinders en steenuilen, profiteren van deze maatregelen. Bedrijven en bewoners zijn de belangrijkste 'leveranciers' van gebouwen en groen waarin en waaraan maatregelen voor biodiversiteit letterlijk worden opgehangen. Hiermee helpen zij de natuurwaarden in het dorp te vergroten en mensen met natuur in aanraking te laten komen. Binnen de bebouwde kom van de gemeente Reusel de Mierden deelt Orbis gratis nestkasten en beplanting uit. Via de website kunnen inwoners met een geschikte locatie een nestkastje en/of diverse typen beplanting aanvragen. De plantenpakketten bevatten soorten die waardevol zijn voor de biodiversiteit. De bestelde maatregelen worden vervolgens gratis aan huis bezorgd, waarna de deelnemers ze zelf kunnen ophangen of aanplanten. Ook zal Orbis actief op zoek gaan naar geschikte locaties om nestkasten op te hangen. De bewoners krijgen daarvoor een flyer in de bus met een advies welke beplanting en/of nestkast op welke locatie aan het huis geschikt is, waarna inwoners een bestelling via de website kunnen plaatsen. Bestellen kan via www.natuurinhetdorp.nl. Naast deze concrete maatregelen informeert en enthousiasmeert Orbis ook  architecten, bouwers, woningcorporaties en ontwikkelaars over natuurinclusief bouwen. Dit gebeurt onder andere door de toolbox onder de aandacht te brengen (bouwnatuurinclusief.nl) en door inbouwkasten voor gierzwaluwen en vleermuizen uit te reiken. Hoogwaardig stedelijk groen zorgt voor verkoeling in de zomerhitte, zuivert de lucht en biedt volop ruimte aan vogels, vleermuizen en insecten. Kijk voor inspiratie en oplossingen op bouwnatuurinclusief.nl.


Wethouder tevreden met participatie rond Mobiliteitsplan
Het college van burgemeester en wethouders gaat het complete mobiliteitsplan Duurzaam, Veilig en Vooruit voorleggen aan de gemeenteraad.


Actueel nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.