Doorgaan naar hoofdcontent

21 keer meer CO2-opslag in 2030, en dat is veel te weinig

 
21 keer meer CO2-opslag in 2030, en dat is veel te weinig

In 2030 zal de capaciteit voor afvang, opslag en hergebruik van CO2 naar verwachting van Bloomberg New Energy Finance (BNEF) wereldwijd zo'n 279 miljoen ton (Mton) CO2 per jaar zijn. Een flinke groei, die...

Het bericht 21 keer meer CO2-opslag in 2030, en dat is veel te weinig verscheen eerst op Nieuws, informatie en opinie over innovatie, duurzaam ondernemen en hernieuwbare energie.Zorgvuldigheid voorop bij begroting Geertruidenberg
Geertruidenberg presenteert voor 2023 een 'beleidsarme' programmabegroting waarin ook de meerjarenramingen voor 2024-2026 zijn meegenomen. 'Beleidsarm' betekent dat we de begroting baseren op het beleid dat er al is. Begin 2023 volgt via een begrotingswijziging de definitieve begroting. Dit proces wijkt af van de vorige jaren. Hier kozen we bewust voor. Door een late coalitievorming was de tijd naar de begroting 2023 te krap. Een beleidsarme begroting Omdat we ook voor grote maatschappelijke opgaven staan, hebben we gekozen voor een beleidsarme begroting. De wereld staat op dit moment op zijn kop. Het nieuwe college vindt het in deze onrustige tijden meer dan ooit belangrijk om genoeg tijd te nemen om met veel zorg keuzes te maken. Wethouder Hein de Jongh: "Al deze ontwikkelingen hebben financiële en sociale impact op onze samenleving. Wij sluiten onze ogen daar niet voor. De toekomst is onzeker. De hoge inflatie en enorm gestegen energietarieven en kosten voor levensonderhoud raken iedereen diep." Kiezen met oog op de toekomst De gemeente staat ook voor grote opgaven als vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt en de stijgende kosten voor onderhoud en bouw en verduurzaming van onze samenleving. Dit alles vraagt om voorzichtigheid bij de keuzes die we maken. Positieve meerjarenbegroting met een kanttekening Op het eerste gezicht ziet de meerjarenbegroting er positief uit, maar er is nog een aantal onzekerheden. Ten eerste bestaat er nog onduidelijkheid over de hoogte van de bijdrage vanuit het Rijk op basis van de septembercirculaire. Daarnaast is de begroting nu beleidsarm opgesteld en nieuw beleid kost geld. Daar is ruimte voor, maar er zullen goed afgewogen keuzes gemaakt moeten worden. De belangrijkste punten uit de begroting Om extra financiële ruimte te maken voor nieuwe plannen wordt de raming van de OZB-inkomsten met 3% verhoogd. Deze verhoging gaat niet door als uit de septembercirculaire een hogere Rijksbijdrage blijkt dan die uit de meicirculaire waarmee tot nu toe is gerekend. Ruim 50% van de uitgaven is bedoeld voor de opgave 'Mens en Zorg'. Er lopen al veel projecten. Duidelijk is dat de opgave Mens en Zorg de grootste financiële investering vraagt. Alle inwoners moeten kunnen meedoen naar eigen kunnen. Maar wij verwachten ook dat inwoners zelf een meewerken aan de samenleving. We zijn er voor elkaar én voor anderen. Goed onderwijs in duurzame gebouwen. De ontwikkeling van de fusieschool (BS De Wilsdonck/De Vonder) aan de Parklaan is al in volle gang. Ook renoveren we een aantal gymzalen in de gemeente en renoveren we het 'Scholeneiland' op locatie Hooipolder. Sporten is voor iedereen. Want sporten is gezond; lichamelijk en mentaal. Iedereen moet mee kunnen doen. Wij zetten met inkomensregelingen in op het voorkomen van schulden. Het aantal inwoners en ondernemers dat moeilijk rond komt groeit door de inflatie en stijgende energiekosten. Daarom zet de gemeente in op het vroegtijdig voorkomen van schulden. Meer woningen voor iedereen.  Er moeten genoeg woningen komen voor verschillende doelgroepen. Geertruidenberg kijkt hierbij naar regionale samenwerking maar ook naar creatieve oplossingen in de eigen gemeente. Verbeteren samenhang in de wijken. Het is belangrijk om de samenhang en betrokkenheid van inwoners bij hun directe woonomgeving te vergroten. Wij moedigen dit aan via het wijkgericht SAMENwerken Begrotingswijziging Begin 2023 volgt een begrotingswijziging waarin we de begroting aanvullen met nieuw beleid. Daarnaast brengen we focus is aan op basis van de maatschappelijke opgaven waar de gemeente Geertruidenberg voor aan de lat staat. Ook de begrotingswijziging wordt ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.


Actueel nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.