Doorgaan naar hoofdcontent

All-electric dakwarmtepomp als oplossing voor bestaande bouw

 
All-electric dakwarmtepomp als oplossing voor bestaande bouw
De geluidsproductie, ruimtegebrek, bestaande hogetemperatuur-afgiftesystemen: het zijn struikelblokken voor de toepassing van all-electric...


Nieuw college heeft veel ambities en presenteert een sluitende begroting

De eerste begroting van het nieuwe college toont veel ambitie en inzet op plannen uit het coalitieakkoord "Bouwen aan vertrouwen, voor een sociaal en duurzaam Texel", binnen een sluitende begroting. De programmabegroting 2023 is de eerste van vier begrotingen die financieel en inhoudelijk invulling geeft aan een nieuwe collegeperiode. Te zien is dat er direct in 2023 wordt ingezet op woningbouw en duurzaamheid. De programmabegroting 2023 wordt besproken in de commissievergadering van 27 oktober. In de Begrotingsraad van woensdag 9 november 2022 wordt deze vastgesteld.Net als voorgaande jaren ligt er opnieuw een meerjarenbegroting voor met een structureel positief sluitend karakter. De lokale lasten worden niet meer dan trendmatig verhoogd en de gemeente Texel houdt een stabiele en stevige financiële positie.Solide begroting, wel uitdagingen voor de toekomstMet ingang van 2023 verhoogt het Rijk de uitkering in het Gemeentefonds, hiervan profiteren we ook op Texel. Deze verhoging geldt tot en met 2025, daarna bekijkt het Rijk of dit al dan niet wordt voortgezet. Voor het Leer Werk bedrijf De Bolder geldt dat zij, na jaren van positieve resultaten, te maken krijgen met tekorten. Ook blijft het college waakzaam gezien de invloed van de ontwikkelingen in de wereld, zoals de oorlog in Oekraïne, prijsstijgingen en inflatie.Meer woningbouw en aandacht voor duurzaamheidHet jaar 2023 kan worden gezien als een ambitieus jaar, waarin veel wordt ingezet op duurzaamheid en woningbouw. Het woningbestand wordt met 10% aangevuld in de komende jaren. Op het gebied van duurzaamheid wordt ingezet op duurzame opwekking door zonne-energie op daken en parkeerterreinen en energiebesparing door het verder verduurzamen van woningen en panden. Ook andere actuele thema's, zowel landelijk als lokaal, vragen aandacht. De gemeentelijke haven en de visserij, de huidige ontwikkelingen op het gebied van energie en de stikstofdiscussie. Om deze doelen goed en zorgvuldig uit te kunnen voeren vraagt het college de gemeenteraad voor tijdelijke uitbreiding van personeel.


Actueel nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Direct het hele artikel lezen? Meld je aan voor de nieuwsbrief.