Doorgaan naar hoofdcontent

RIJK KENT REGIO DEAL TOE AAN DE WADDENEILANDEN

RIJK KENT REGIO DEAL TOE AAN DE WADDENEILANDEN
voor het verder bouwen aan een toekomstbestendige regio Op vrijdag 17 februari 2023 heeft Minister Bruins Slot van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bekend gemaakt dat de Regio Deal-aanvraag van de Waddeneilanden is geselecteerd als één van de Regio Deal-voorstellen. Het Rijk kent De Waddeneilanden de gevraagde bijdrage van € 15,5 miljoen toe uit de Regio Envelop voor ondersteuning en betrokkenheid bij de uitvoering van het Programma Waddeneilanden. De Regio Deal stelt de Waddeneilanden in staat om een sterke impuls te geven aan de brede welvaart in de regio en ontwikkelingen in gang te zetten die de draagkracht van de Waddengemeenten te boven gaan. Gezamenlijk overleg Op basis van de toezegging van de Regio Deal volgt gezamenlijk overleg tussen Rijk en regio om afspraken te maken over de toekenning van de uiteindelijke financiële bijdrage. Het streven is dat de Regio Deals van deze vierde tranche medio 2023 worden gesloten en dat de uitvoering van het Programma Waddeneilanden nog dit jaar van start gaat. Programma Waddeneilanden Aan de basis van de Regio Deal staat het Programma Waddeneilanden. Het programma gaat over thema's als wonen, zorg, onderwijs, ondernemerschap, bereikbaarheid en duurzame ontwikkeling. Ook de intensivering van de samenwerking tussen de eilandgemeenten, evenals de samenwerking met het Rijk, de Provincies, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties is een speerpunt. Alle thema's zijn nauw met elkaar verbonden en worden ingezet om de brede welvaart op alle Waddeneilanden te verbeteren. Achtergrond De eilanden dienden in november 2022, samen met 22 anderen, hun aanvraag in voor een Regio Deal bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Naast de bijdrage van het Rijk, dragen de Waddeneilanden zelf € 9 miljoen bij.
 
Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.